Átlátszó Ukrajna

„Nincs annál tévesebb gondolat, mint ha úgy véljük, hogy a veszteségekkel lehet szabályozni az árakat és megakadályozni a megvesztegetéseket.”

V. Korolenko


Amikor átlépjük a határt és belépünk az Európai Unió országaiba, azonnal a biztonság és a nyugodtság érzése tölt el bennünket. Tehát a tudatallatink tisztában van vele, hogy abban az országban gondoskodnak az állampolgárokról és senki nem vár tőlünk kenőpénzt. Az állam oldaláról nincs agresszió az állampolgárok felé, nem él az orosz mondás miszerint: „ Ha Ön még nem volt leültetve, ez nem az Ön érdeme, hanem a mi hiányosságunk”. Azaz, léteznek játékszabályok, amelyeket az állam és az állampolgárok is betartanak.

Ezek az országok nem azonnal váltak olyanokká amilyenek, ez egy nehéz, fájdalmas és hosszú folyamat eredménye. Hogyan is kezdődött az ilyenfajta élet, magyarázat lehet erre az „Átlátszó Lengyelország” elnevezésű projekt, amely szeretné elindítani az „Átlátszó Ukrajna” projektet.

Mi is ez az „Átlátszó Lengyelország”, amelyik segíteni szeretne Ukrajnának?

 

2003-ban a  Helyi Demokrácia Fejlesztése nevű alapítvány egy csoport kezdeményezésére azt a feladatot kapta, hogy választ találjon a következő kérdésekre -  hogyan lehet jobbá tenni a helyi önkormányzatok működését, hogyan lehetne igazságos párbeszédet létrehozni a hatalom és  az állampolgárok között, hogy az állampolgárok élete illetve azok aktivitása jobbá váljon.

A cél érdekében arra az elhatározásra jutottak, hogy az államtól nem kérnek semmilyen támogatást, tehát az akció kiadásai nem az állami költségvetést terhelik majd, a projekt fő információs partnere a „Választás” című újság volt, amelynek az egész országban voltak érdekeltségei.

Először is meghatározták a jó kormányzás hat alapelvét:    

  • Átláthatóság alapelve. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtó bizottság minden tevékenysége nyitott a lakosság számára, és a lakosok tisztában vannak a jogaikkal, miszerint bármilyen információt kérhetnek a végrehajtó bizottságtól.
  • Intolerancia a korrupcióval szemben elnevezésű alapelv. A helyi önkormányzatok alkalmazottai vallják az intoleranciát a korrupcióval szemben és az ehhez kapcsolatos történésekről beszámolnak a lakosságnak.
  • Közösségi szerepvállalás alapelve. A lakosságnak lehetősége van részt venni egyes határozatok elfogadásában, valamint a közösségi szerepvállalásokban, és nem csak a választások előtti nagy jelmondatokban.
  • Előreláthatóság alapelve. A lakosság tisztában van a végrehajtó bizottság terveivel a jövőre nézve, valamint tisztában vannak a megvalósítások meneteivel is.
  • Professzionalizmus alapelve. A munkába való elhelyezkedés és az alkalmazottak értékelése érthető és világos kritériumok alapján történnek. A lakosok tisztába vannak vele, hogy a munkába való alkalmazás a tudás alapján történik, nem pedig családi vagy ismerősi kapcsolatok alapján.
  • Számviteli alapelv. Az önkormányzatok pénzügyei nyitottak a lakosság felé. Mindenki számára átlátható, hogy a pénzösszegeket hogyan és milyen célokra fordítják, valamint, hogy a kiadások milyen eredményeket hoznak majd.

A projekt kezdetén ezeket az alapelveket határozták meg, valamint azok végrehajtásának módjait.

Lengyelországban, a projektben részt vett az önkormányzatok 30%-a, azaz 777 önkormányzat. Így a lengyelországi állampolgárok tisztában vannak vele, hogy a vezetőség milyen tervekkel rendelkezik a lakosság életszínvonalának javítására nézve.

Jelen pillanatban, Ukrajnában a projekt az anyagi támogató keresésénél tart, valamint létre lett hozva egy weboldal: www.prozora.eu.

A projekt előkészítésén belül három szeminárium lett megtartva Alustiban, Cserkászban és Lembergben.

Az előkészítőkön megtanultuk, hogyan kell segíteni az önkormányzatoknak, illetve az állampolgároknak, hogy megértsék mire van a másik félnek szüksége, és hogy a cél érdekében megtalálják a közös nyelvet.

A gyakorlati foglalkozásokon áttekintettük a Lembergi városi tanács alkalmazottainak munkáját a lakosság felé történő nyitottság terén. Gyakorlatilag ük már a munka nagy részét elvégezték, amit a Kremencsugból érkező képviselők érzékeltek, a kik a foglalkozásokra érkeztek. A Lembergi városi tanács munkatársai magas szintű nyitottságot mutattak, bármilyen kérdésre válaszoltak fölösleges kérdések nélkül.

Aki szeretne csatlakozni a projekthez jelentkezzen a weboldalon vagy a Terra Dei honlapján www.terradei.org.ua. abban az esetben ha a lengyel kollégák megszerzik a szükséges anyagi támogatást a projekt Kárpátalján is működni fog majd.

Tisztelettel,                             Omelcsenko O.A.  a „Terra Dei” ügyvezető igazgatója

Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés