Az ukrán újságírók a lengyel kollégák tapasztalatával ismerkedtek

Szeptember 21-e és 30-a között  az ukrán újságírók egy része Lengyelországba  látogatott az „Átlátható  Ukrajna” program keretein belül, melynek  célja  a hatalom, a közösség és a tömegtájékoztatási eszközök  együttműködése  tapasztalatának tanulmányozása. Ukrajna  majd minden  régiójának  újságírói,  a kommunális  és a magántulajdonban lévő  lapok, a televízió újságírói  és tudósítói képviseltették magukat.

Mi volt a rendezvény  célja?

A találkozó   célja a hatalom  munkájának és tevékenységének javítása az átlátható önkormányzati tevékenység mechanizmusainak  bevezetése  révén. Ahhoz, hogy ezt a tapasztalatot  át tudják  adni, azzal előbb  Lengyelországban  kellett megismerkedni. Szeptember  21-én az  újságírók Kijevből  vonattal indultak Varsóba,  majd Varsóból Szcsecinbe, ahol már  várták  őket a demokrácia  fejlesztésével  foglalkozó alapítvány  előadói  és szakértői, akik  már  sokat tettek a polgári  társadalom kialakítása  érdekében  Lengyelországban.  Úgy  döntöttek, ezt a tudást és tapasztalatot  átadják  Ukrajnának. Megírták a pályázatot és  pénzt kaptak e  célra  Lengyelország  Külügyminisztériumától.

 

Van-e mit megmutatniuk a lengyeleknek?

Gyakran járva a schengeni övezethez nemrég  csatlakozott  országokban, magabiztosan állíthatjuk,  Lengyelország  volt az, mely  a leghatékonyabban  használta fel az  Európai Uniótól kapott  pénzt. A magyarok és a szlovákok  azt  hangoztatják, az eredmény a kapott  pénz  összegétől  függ. Kelet-Németország  több  pénzt kapott, mint Lengyelország, ugyanakkor falvaik  messze  elmaradnak a lengyel  vidéktől. A németországi  falvak  költségvetésébe  kevesebb pénz  jut, mint a lengyelországiba, az  átlagos  mutatók sem sok mindenről  vallanak. Európa  nem szereti az „átlagos” fogalmát. Nem véletlenül  mondják, „Az  átlagos  csirke olyan, mint amelyiknek három lába van”.

A lengyelek  életszínvonala  javításában nem utolsó  szerepet  játszott az, hogy a hatalom  helyben kénytelen volt arccal  fordulni minden ember problémái  iránt, meghallgatni  gondjaikat,  megvizsgálni  azok gyökerét  és megoldani  a felmerülő gondokat. A legtöbb  országban a hatalom csak a választásokat  megelőző  időszakban és  a választások  idején  hajlandó odafigyelni  polgáraira, a voksolást  követően ez a kapcsolat  megszűnik.  A lengyelek igyekezteka választások utáni  időszakra is kiterjeszteni a kapcsolatot a hatalom és az állampolgárok  között, úgy, hogy ez az együttműködés  előnyös legyen mindkét  fél számára.

Ebben volt a segítségükre  az  1954-ben elfogadott, a helyi  önkormányzatokról  szóló  Charta. Annak idején  és  Churchill  mondta,  Európában olyan társadalmat kell  felépíteni, mely  képes   a  keresztény értékek megóvására. Ez a Chartát Ukrajna is  ratifikálta.

Megérkeztünk Golenow polgármesteri hivatalába (Nyugat-Pomerániai vajdaság), ahol Robert Krupovic polgármester, a képviselők,  az újságok és  a tv- képviselői  vártak bennünket.  A településen  működik az ipari park, ahol több vállalat is van.  A helyi hatalom  minden vállalattal segítségnyújtási  megállapodást  kötött. Annak értelmében egyesek nem  fizetnek helyi adót  és illetéket működésük  első öt évében. Mások a  földterületek 1 zlotyért kapták meg; ugyanakkor  kötelesek  bizonyos  számú munkahelyet teremteni és nincs  joguk az így kapott  földet  viszont eladni. Vannak olyan  cégek, melyek más  preferenciákat kaptak. A helyi hatalom számára a legfontosabb a munkahelyteremtés, a helyi adók és illetékek idejében történő befizetése a költségvetésbe.

Hogyan oldják meg a  problémákat a sajtóval?  Robert Krupovics magyarázattal  szolgált: úgy működik együtt a sajtóval, mint az  amerikai  filmekben a pszichoanalitikus a válni készülő  házastársakkal. Az elég gyakran felmerülő  problémák  esetén  magához  kéreti  a sajtó  képviselőjét és az asztalnál  egy csésze  kávé mellett beszélnek  a problémákról.  Egy-egy ilyen eszmecsere után a felek kezdik  megérteni  egymást.

Sok kérdés hangzott el a kommunális  médiára és a költségvetésből  történő  finanszírozásukra vonatkozóan. Robert Dzemba az egyik  lap  szerkesztője a tömegtájékoztatási eszközök  költségvetésből  történő finanszírozását „patalogiának” nevezte. Lengyelországban ilyesmivel már senki nem  foglalkozik. Hogy miből  tartják  el magukat a helyi lapok? Alapjában véve a reklámból.  A hatalom és a sajtó  közötti  konfliktus  Lengyelországban  állandó jelenség, nem ritkák a sajtóperek. Ez azonban  többnyire  a regionális és a nagy országos  lapokra  jellemző nem pedig a helyi kiadványokra.

Hogy  ki segít  még a hatalomnak abban, hogy  kommunikálni  tudjon a polgárokkal, a polgároknak pedig  abban, hogy ellenőrzés alatt tudják tartani a hatalom  tevékenységét? Természetesen, a  civil szervezetek. Viszont  itt is  valami  olyasmi  figyelhető meg, mint az ukrán valóságban. Mivel e társadalmi  szervezetek képletesen  szólva két  táborra  oszlanak--egyesek kapnak  pénzt a költségvetésből, mások nem--, az egyik  folyton  bírálja a hatalmat, a másik  visszafogottabban  kritizál.  A „lokális  vezérek szövetsége” a hatalom  tevékenységét a különböző  kérdések szemszögéből  helyi szinten ellenőrzi. 2011-ben azt felügyelik,  a helyi hatalom mire költi azt a pénzt, amit a   dohányipari termékek és szeszes italok jövedéki adójaként  fizettek be. Jövőre a  sportra  fordított kiadások ellenőrzését tervezik.  Ennek az a célja, hogy a hatalom  ne  folyósítson  pénzt a sport  támogatására azoknak a vállalkozásoknak, melyek saját  sportklubbal rendelkeznek. Ezt a  szervezetet  az Amerikában élő  lengyelek is támogatják, hajdan együttműködtek az egyik ukrajnai szervezettel is.

A civil szerveződéseken kívül a hatalom és a társadalom   közötti  kommunikációnak van  még egy, több mint  2000 éves  mechanizmusa. Ez pedig a katolikus egyház, melynek a társadalomban  betöltött szerepét nehéz megbecsülni. A hatalom  tiszteletben tartja az egyházat,  az egyház pedig  segít a hatalomnak. Történik ez  annak ellenére,  hogy mindenki  fizet adót. A papok minden  hívő után  egységes  fix adót  fizetnek, kimutatást vezetnek a kiadásokról és bevételekről.  Lengyelországban az adóhatóság nagy  jogkörökkel rendelkezik és annak ellenére, hogy  e  jogokat illetően  komoly  vitákat  folytatnak, még a kritizáló  politikusok is  elismerik, hogy  adóznia  mindenkinek,  még az egyháznak is kell.

Vagyis  Lengyelországban a helyi  önkormányzat három  tartó pillérre támaszkodik: média,  civil szerveződések, egyház. A lengyeleknél ez nem úgy  működik, mint a mesében a  hattyú, a csuka és a rák, hanem, mint egy összeszokott  hármas fogat, mely előre röpíti az országot.

Amikor  Psemislaw úrtól aziránt érdeklődtünk, „Mi a teendő nálunk?”,  az alábbi egyszerű választ kaptuk: „Ne gondoljanak nagy dolgokra, nem nagyot kell tenni, hanem sok kisebb és hasznos dolgot, és ezekből a kicsi dolgokból épül fel a dicső, az átlátható Ukrajna jövője”.

A projekt lényege:  „Gondolkodj  globálisan, , cselekedj lokálisan” számunkra is  követendő példa.  Tisztában lévén a hatalom  hiányosságaival, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a sajátunkról, a  változtatásokat  fentről szeretnénk kezdeni. Ez pedig lehetetlen, minden változásnak  alulról kell indulnia, ezt a lengyel kollégák is bemutatták számunkra. Abból kell  kiindulnunk, hogy  mit tudunk  szebbé,  jobbá tenni  szűkebb környezetünkben, utcákban, falunkban,  városunkban és lokálisan kell  cselekedni. Más  mechanizmus egyszerűen nem létezik.

Omelcsenko Sándor

Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés