Lengyelországi tapasztalatok

2013. szeptember 16-20 között a Terra Dei szervezésében egy Lengyelországi tanulmányi úton vettünk részt. A szakmai úton megismerkedtünk Dél-Lengyelország intenzív gyümölcs-faiskolai dekoratív növénytermesztésével. Azon kívül a program több kultúrális eseményt is tartalmazott.

Az útunk során legelőször is feltünt a városok és falvak rendezettsége és tisztasága. Én, körülbelül 20 éve jártam szakmai úton Lengyelországban. Már akkor is feltünk a mezőgazdaság fejlettsége, de most az Európai Unió hatékony támogatása mellett óriási fejlődésben ment végbe a privát mezőgazdaság. A rendezett parcellák végtelenségében, legelőször is az tünt fel, hogy a letermett (betakarított) földek 70-80%-án repce volt vetve zöldtrágya gyanánt. A vetett állomány különböző fejlődési szakaszban volt. A repce sürüsége teljesen lefedte a termőföld felületét, ezáltal jó érvényesült a dominanciája, elnyomva a különböző gyomnövényeket. A biológiai gyomírtó szerepe mellett pedig 4-500g-os masszájával kitűnő szerves anyaggal látja el a területet, pedig Lengyelországban fejlett állattenyésztés van, ami bőségesen ellátja a mezőgazdaság szervestrágya szükségletét. Kárpátalja sikvidéki területén ezt a módszert nekünk is érdemes volna kihasználni, mert szervestrágyát lassan csak az arany áráért tudjuk megvenni, mivel olyan drasztikusan lecsökkent a szarvasmarha állomány. A repce vagy valamely más növény beiktatása a technológiai folyamatba, mint zöldtrágya több célt is szolgál és bőségesen megtérül. Először a zöld massza beforgatásával szerves anyaghoz juttatjuk a kizsigerelt földjeinket. Másodszor a sűrű repce állomány kitűnően elnyomja a nemkívánatos gyomnövényeket, gyökérzetével pedig lazítja a talajt.

Ottjártunkkor a gyümölcsfaiskolákban éppen főszezon volt. Megkezdődött az oltványok kitermelése. Az egyik gazdaságban bemutatták a gépesített kitermelést. A bemutatott traktor vontatta agregát egy sor kitermelését végezte. A sorok alatt 30-35 cm mélyen haladt az alávágó vízszintes kés roncsolás nélkül vágási felületet biztosított és rázó mozdulataival a csemeték gyökréről eltávolította a termőföld nagy részét. Ezután kézi szedés következett azonnali osztályozással a gyökér-törzs és a koraágak száma és mérete alapján. A fák cimkézete ott helyben történt, ami tanusította az alany és nemes rész fajta szerinti megnevezését, az előállító gazdaság nevét, a növényvédelmi szertifikátot illetve tanusítványt. Azután a kötegelt oltványokat a lerakatba illetve az elárusító helyre szállították az ideiglenes vermelőkbe.

A faiskolai vetésforgóba 80-100 t szervestrágyát dolgoznak be, az agrokémiai analízis alapján határozzák meg a NPK adagját. A vegetáció folyamán agrotechnikai módszerekkel végzik a gyomírtást a sorközöket kultivátorok segítségével lazítják, ezáltal biztosítva a gyökerek levegőztetését és a nedvesség megtartását.

Az állományt folyamatosan ellenőrzik és úgy határozzák meg a permetezések számát, amely preventatív jellegű, tehát nem várják meg a betegség és kártevők megjelenését, plusz minden növényvédelemnél a levélanalízis alapján lombtrágyát is alkalmaznak ezáltal is biztosítva az egyenletes tápanyagellátást a növények számára.

A gyümölcsfaiskolában az alanyok termelésével általában nem foglalkoznak ezeket az alanytermelésre szakosodott gazdaságokból előrendelés alapján veszik meg. A faisklák a termelést megrendelés alapján végzik a régiónak megfelelő fajtákból.

A mezőgazdasági termelés mellett majdnem minden termelő különböző kiegészítő gazdasági tevékenységgel is foglalkozik. A többlábon állásra vannak berendezkedve. A fő tevékenységük mellett sokan foglalkoznak zöld- vagy falusi turizmussal, kávézót, éttermet vagy kis falusi szállodákat üzemeltetnek. A helybéli gyümölcsfadolgozást is magas színten művelik, az értékesítést álltalában saját üzleteikben végzik.

Csoportunk tagjai gazdag szakmai tapasztalatokkal érkeztek haza, a látottakat majd mindenki igyekszik a saját termelési területén kamatoztatni.

Még egy nagyon fontos megjegyzés. Az általunk meglátogatott gazdák, és ez persze az egész Lengyelországi mezőgazdasági szereplőkre jellemző, az állandó szakmai továbbképzésen való részvétel, ugymond eyg egész életen át tanulják a szakmát. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben profilt tudjanak váltani a piaci igényeknek megfelelően, hiszen csak azt kell vagy lehet termelni, amit később el is lehet adni.

Bodnár István

kertészmérnök

Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés