A GYERMEK SZÜLETÉSEKOR JÁRÓ TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE ÉS ÖSSZEGE

A gyermek születésekor járó támogatás az állam részéről tanúsított szociális gondoskodás, a gyermekeket vállaló családok anyagi megsegítése. A gyermeknevelési támogatás megállapításával és kifizetésével a munkaügyi és szociális védelmi szervek foglakoznak. A szülők, a gyámok a lakóhely szerint illetékes szervekhez kell, forduljanak a gyermeknevelési támogatás igénylésének kérdésében.

A támogatás igénylése, majd pedig a gyermek születésének pillanatától számított 12 hónapon át történő folyósítása céljából a munkaügyi és szociálisvédelmi szerveknek a személy azonosságát igazoló okmánnyal együtt be kell nyújtani a megfelelő kérvényt és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. Két és több gyermek születése esetén a kérvényhez minden gyermek születési anyakönyvi kivonatát külön kell csatolni.

Figyelembe véve Ukrajna „A 2014. évi állami költségvetéséről” szóló törvényének követelményeit, a támogatás összegét a hat éven aluli gyermekek számára megállapított létminimum összegéből kiindulva állapítják meg. Az említett törvény értelmében a hat éven aluli gyermekek számára megállapított létminimum:

2014. január elsejétől 1032, 00 hrivnya

2014. július elsejétől 1059,00 hrivnya

2014. október elsejétől 1102,00 hrivnya

 

A támogatás összege:

Az első gyermek születése után a létminimum 30%.

Második gyermek születése után a létminimum 60%.

Harmadik és minden azt követő gyermek születése után a létminimum 120%.

 

A támogatások kifizetésére az alábbi rendben kerül sor. Mindenekelőtt kifizetésre kerül az egyszeri támogatási összeg, ami a létminimum tízszerese, a fennmaradó összeget az első gyermek születése esetén 24 hónapra felosztva fizetik ki, a második gyermek esetében 48 hónapra, a harmadik gyermek esetében pedig egyenlő részekre 72 hónapon keresztül fizetik ki.

2014-ben a támogatások összege az alábbi módon alakul:

Első gyermek születése után

2014. január elsejétől -30960,00 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10320,00 hrivnya.

2014. július elsejétől -31770,00 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10590,00 hrivnya.

2014. október elsejétől -33060,00 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 11020,00 hrivnya.

Második gyermek születése után

2014. január elsejétől -61920,00 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10320,00 hrivnya.

2014. július elsejétől -63540,00 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10590,00 hrivnya.

2014. október elsejétől -66120,00 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 11020,00 hrivnya.

A harmadik és minden azt követő gyermek után

2014. január elsejétől -123840,00 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10320,00 hrivnya.

2014. július elsejétől -127080,00 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10590,00 hrivnya.

2014. október elsejétől -132240,00 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 11020,00 hrivnya.

 

Viszont!!!

A fent említett támogatások összege csak a 2014. július elsejéig született gyermekek részére kerülnek megállapításra, illetve folyósításra.

Mivel elfogadásra került Ukrajna törvénye „A pénzügyi katasztrófa megelőzéséről, Ukrajna gazdasági növekedéséhez szükséges feltételek megteremtéséről”, a 2014. július elseje után születet gyermekek utáni támogatás összege függetlenül a gyerekek számától 41280,00 hrivnya.

Az említet támogatás folyósításának rendje értelmébe az egyszeri kifizetés 10320,00 hrivnya, a fennmaradó összeget pedig egyenlő részekben az elkövetkező három évben folyósítják.

A fent elhangzottak értelmében 2014. július elsejétől, függetlenül a gyermekek számától, a nevelési támogatás összege azonos a hatályos törvények követelményeinek értelmében.

 

Szerkesztette: Anna POPOVA - jogász – Terra Dei

Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés