AZ INGATLANADÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL

A 2014. december 28-i 71-VIII. számú törvény „Módosítások eszközléséről Ukrajna Adóügyi törvénykönyvében és az adóreformmal kapcsolatos egyes más ukrajnai törvényekben” változtatásokat eszközöl az ingatlanadó megállapításának rendjében. A szóban forgó ingatlanadó a földadótól elkülönítve kerül megállapításra.

Az említett adónem fizetői a természetes és jogi személyek, ezen belül azok a devizakülföldiek, akik lakóingatlannal vagy lakóépületnek nem minősülő ingatlannal rendelkeznek, illetve annak tulajdonosai.

A fentebb említett törvény normája jóváhagyja az adózás alá nem eső objektumok (lakóingatlanok és nem lakóépületek) jegyzékét. Nevezetesen:

- lakhatásra alkalmatlan lakóingatlanok, ezen belül azok, melyek balesetveszélyesek, illetve, melyeket a városi, nagyközségi és községi tanács határozata értelmében balesetveszélyesnek nyilvánítottak,

- nem lakóingatlanok, melyeket a kis- és közepes vállalkozói tevékenységet folytató szubjektumok használnak, melyek tevékenységüket kisebb épületekben, illetve a piacokon folytatják,

- ipari létesítmények, ezen belül üzemek, termelési helyiségek, iparvállalatok, raktárhelyiségei,

- a mezőgazdasági árutermelők azon épületei és építményei, melyeket közvetlenül a mezőgazdasági tevékenység folytatására használnak,

- azok a lakóépületek, illetve nem lakóingatlanok, melyek a rokkantak társadalmi szervezeteinek tulajdonát képezik, illetve azok vállalatai.

Az említett törvény rögzíti a lakóingatlan azon területét, melyre az ingatlanadó fizetése során a tulajdonos kedvezményre jogosult. Az adófizetőnek minősülő természetes személy tulajdonát képező lakóingatlan adózási bázisa csökken,

* 60 m2-re a lakás esetében, függetlenül azok számától,

* 120 m2-re a lakóház esetében, függetlenül azok számától,

* a lakóingatlanok különböző típusa számára 180 m2-re abban az esetben, ha az adófizetőnek minősülő tulajdonos nevén lakás és lakóház, annak egy része szerepel.


Szerkesztette:

Anna POPOVA,

jogi tanácsadó - 0990409907

Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés