Segítségnyújtás mehanizmusa a gazdálkodóknak és vállalkozóknak

Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. (Máté evangéliumának 19, 24 )

Most a magyar kormány, valamint a KMKSZ és az UMDSZ fogadták ell a támogatási programot a régió számára. A koncepció célja, hogy segítsen a szegénység elleni küzdelemben. De a támogatás csak az egyéni vállalkozók és gazdálkodók számára szól, hogy ezek az emberek szegények? Nézzünk szembe a tényekkel.

Minden országban az embereknek csak 4-5% -a lehet vállalkozó, gazdálkodó, stb Ezek az emberek fizetik az adót, és a jövedelmet, munkahelyeket teremtenek, és éppen ezek az emberek kapnak támogatást, míg a fennmaradó 95% ka semmit sem kap. Még hitelt sem..

Emellett a határozat előkészítése során és a döntés a támogatásról több hiányosságokat tartalmaz, amit némileg javítani lehet http://www.eganede.com

Az eljárás (mezőgazdaság):

1. A civilizált világban a nagy projektek előszőr egy döntési eljáráson mennek keresztül. Ezek után a döntésről nyilvánosan értesítenek mindenkit és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A támogatásról szóló megbeszélések lehetségesek, de a többség nem tud róla.

2. A segélyprogram ugy van kidolgozva, hogy csak azok az intézmények kapnak támogatást, akik a KMKSZ –en belül jöttek létre, vagy a munkavállalók többsége tagja a szervezetnek. Nem voltak szakértő egyéb szervezetekből és igy nem voltak versenytársak.

3. A legfontosabb, hogy nem voltak érdekeltek a hatóságok, önkormányzatok. Az önkormányzatok és a város polgármestere nélkül nem lesz sikeres a támogatás. Ezek az emberek dönthetik el, hogy ki kapjon támogatást. Ők a hatalom.

4. Nem volt érintett a mezőgazdasági hivatal és a farmerek szövetsége. Náluk is vannak támogatási programok és finanszírozás. Meg kell keresni a közös problémákat és a megoldásokat.

5. Nem voltak érintettek speciális központok és külföldi partnerek. Ami a mezőgazdaságban, Mi tudnánk bevonni a partnereinket Lengyelországból, mivel ott fejlődik a leg jobban a mezőgazdaság és a vállalkozások, mint Magyarországon. Az egyéni vállalkozóknak nagyon sok programot fejlesztett ki a PRIMOM Alapítvány (Nyíregyháza). Mi dolgoztunk velük egy közös projektben.

Támogatási program a Mezőgazdaságban

1. A rendelkezésre álló információból az interneten egyértelmű, hogy az összes támogatást egy alapítvány fogja szétosztani. Ez nem teljesen helyes. Forgalom, tőke a vállalkozásban vagy a turizmusban hat hónapig - egy évig megy végbe. A mezőgazdaságban a borjúból tehén legyen, vagy egy gyümölcsöskert teremjen 3-4 év kell hozzá. Ezért külön kell létrehozni a különböző cégeket, amelyek különböző programokat fognak futtatni. A világon már hosszú ideje ez a tendencia, hogy nem szükséges létrehozni nagy gazdaságokat, ahol nehezen látni a munka eredményét. Ezért az egész világon decentralizációt végeznek.

2. Nincs egyértelmű rendszer, a támogatás összege függ a létrehozott munkahelyek számától valamint az ellenőrzések bérszínvonalától. Minnél több a segítség annál több munkahely jön létre és nagyobbak lesznek a bérek a munkavállalóknak Ez nem koncepció, a pénz egyszerűen el van osztva traktorra, üvegházakra és a méhekre. Nincs leírva az ellenőrző mechanizmussa, akik segítséget kapnak. A papír mindent elbir.

3. A támogatási Program nagyon nehéz a hétköznapi ember számára, azért mert sok dokumentumot kell összeszedni. A kistermelők nem mennek át a bürokratikus akadályokon. Ők nem írnak üzleti-tervet, nem hoznak igazolást az adó hivataltól, aláírási cimpéldányt stb. Valamikor 2007-ben Én is írtam ilyen követelményeket a projekthez Hollandiába. De amikor láttam, hogy az embereknek egy fél óra kell megírni egy kérvényt és két óra átírni az üzleti tervet. Akkor Mi a fóliaházakat elkezdtük adni a bank segitsége nélkül. A válság az, amikor a gazdag elfelejti a szegényeket. Mint hogy a 20% önerőt, én még írni sem szeretném, mivel hogy ennyi pénze a szegénynek nincs. Mit gondoltak az alapítvány alapítói?

4. Egy része a pénznek vissza nem téritendő. De minden országban kell adót fizetni. Annak érdekében, hogy az embereknek ne legyenek problémái az adó hivatallal, akkor az egyes támogatási programokhoz konzultációt kell nyújtani a könyvelési ellenőröknek. Azaz, minden programra kell az ellenőrök beszámolója, hogyan kell adót fizetni, ha a támogatás vissza nem téritendő a farmergazdának vagy a cégnek aki fizeti az adót.

5. Létre kell hozni egy szakértői bizottságot, és kidolgozni a projekt értékelési rendszerét, hogy egyértelmű legyen ki kap támogatást, és milyen kritériumok alapján. Ebben a bizottságban olyan szakértőkre van szükség, akinek van tapasztalata és tekintélye minden iparágban. Én a szakértőkről írok és nem az alapítókról. Amikor a bankról van szó, a részvényesek döntenek. Ha az állami pénzről beszélünk akkor a döntést szűk szakemberek hozzák meg érthető kritériumokkal. Meg kell értenünk, hogy ki és miért kap segítséget.

6. A szakértői bizottságba olyan személyeknek kell bekerülniük mint a kerület osztályok vezetői, a mezőgazdasági hivatal és a helyi kormányzat vezetői. Hiszen csak ők tudják a helyzetet a falujukban. Nélkülük nem lesz sikeres ez a program.

7. Általában nincs szó a termékek forgalomba hozatalára és az értékesítési szövetkezetekről. Nálunk nem működnek a konzerv üzemek és nincs hova eladni a zöldséget. A legnagyobb probléma a marketing. De erről nincs szó.

8. A támogatási időszak - hat hónap nagyon kevés. Fél éve alatt semi normálisat nem tud tenni a mezőgazdaságban.

9. Szó nincs tehenek vásárlásáról vagy kertek telepítéséről. Hol fogunk trágyát venni? A traktor meg teszi? Úgy tűnik, hogy van egy technika a mezőgazdaságban. Nyilvánvaló, hogy a programot egy mérnök írta és nem agronómus vagy állatorvos.

10. Ahogy volt 3000 $ az ára a fóliaháznak tíz évvel ezelőtt, úgy most is az ára megmaradt. Miért adni 2 millió forintot fóliára? De traktort venni ezért az árért nehéz vásárolni. Magyarországon és Lengyelországban a gazdák egy traktorra 50% -os támogatás kapnak áfa nélkül (AFA, BAT). Ez a teljes összeg körülbelül 37%-át kapja a farmer Magyarországon

. De nálunk a 80%.-át kapják

Mi hogyan látjuk az ilyen támogatási programot a mezőgazdaságban, amely új munkahelyeket teremt és nyereséget ebben a tevékenységben?

1 Először létre kell hoznunk egy szaktanácsadói szolgáltatást. Amit látunk a földeken a gyomok - oka nem a pénz hiánya. Ehhez nem kell a tudás, és az emberek türik a veszteségeket, és a végén nem csinálnak semmit a földeken. Sem a lengyeleket, sem a hollandokkat nem kell meggyőzni, hogy szükség van egy tanácsadói hálózatra. Éppen ezzel kell kezdeni a programot, segítséget nyújtani a falunak. A megállapodás Ukrajna - az Európai Unió, a megállapodás már megerősítette a magyar Parlament 404. cikkelye, bekezdés "g" amelyben szó van a szolgáltatás igénybevételéről tanácsadók a vidéken. A legérdekesebb az, hogy a hirdetésben a segítséget kérőtől igazolást kérnek a tapasztalatáról (kurzusok) www.eganede.com. Hol kaphatom meg? Hol van a logika?

Mi adhatunk ilyen nyilatkozatot, miután a tanfolyamot elvégezte és levizsgázott.

2. A támogatás elosztásához szükséges létrehozni egy hitelszövetkezetet, egyesületet, szövetkezeteket a falvakban. A következő okok miatt:

- Ahhoz, hogy megkapja a szükséges támogatást, hogy tagja legyen a hitelszövetkezetnek és hozzájáruljon. Ez egy nagyon fegyelmezett adós, mert ő az egyik alapítója a hitelszövetkezetnek.

- Az eljárás a hitel megszerzéséhez sokkal könnyebb és mindenki ismeri egymást.

- Lehet helyesen elosztani a pénzt 1 főre kiszámolva. Mert, olyan is megtörténhet hogy a nagy részét a támogatásnak az egy faluban élők kapják.

- Ezt tették nálunk mindannyian a gazdák a Kárpát-régióban a 19. század végén és a 20. század elején. Raiffeisen Bank hozta létre az ilyen hitelszövetkezeteket. Ez azt jelenti, hogy a hitelszövetkezet továbbra is működni fog a támogatási program befejezése után is.

- A legfontosabb - a versenytárs. Köztük lesz a verseny és láthatjuk a munka eredményeit, amelyet nem látni a nagy alapoknál. Az ilyen nagy alapok nagy kiadásokat igényelnek annak fentartásáért. A bürokrácia nagy

3. Most nagyon kockázatos mezőgazdaságban dolgozni a természeti katasztrófák miatt.

A lengyelek már létrehoztak a falvakban egy állami szervezetet, amely biztosítja a falu lakosait 20-30% -kal olcsóbbban, mint a biztosítók - www.tuw.pl Mi egy kiránduláson vettünk részt a Kárpátaljai vajdaság irodáiban. Náluk több mint 100 különböző biztosítási kötvények vannak a vidéki területeken. Nálunk is létre kellene hozni egy ilyen szervezetet. Kijelölni a forrásokat visszavonhatatlanul .Ez segitség lenne a bajban az embereknek.

A recept: Tudás + pénz + biztosítás = munkahely

De a pénz, mint hitel. Az ajándéknak nincs ára. És csak egy hitelszövetkezeten keresztül (egyesület)

Formula Pénz = munkahely már nem működik. Példa. Magyarországon ahhoz hogy lepermetezze a zöldséget, be kell fizetni (80000 ft), átmenni a tanfolyamon, leadni a vizsgát, és megkapja az engedélyt. Az első mindig a tudás.

A Szovjetunióban mindenre nagy hiány volt, és volt egy mondás, hogy mindent meg lehet tenni egy kalapáccsal és csavarhúzóval. Univerzális recept. De a tapasztalat azt mutatja, hogy nem. Minden problémát máskép kell megközelíteni. Sokkal jobb egy külön szerkezet minden problémához, mint hogy megpróbálják megoldani mindent egy helyen. Ez a véleményünk. Lengyelországban a falunak mintegy 15 különböző szervezetek segítenek.

Ui. Nem tudja megvédeni a dolgozatát ellenfél nélkül. És bár az ilyen programok, ahol sok ellenfél van az egyes programokban szükséges hogy a pénzt maximálisan jól használják ki. Nekünk jogunk van szaktanácsot adni összhangban az Ukrán, a Magyarországi és az Európai Unió törvénnyeivel .Mi rendelkezünk az összes engedélyekkel és bizonyítványokkal.

Még mindig van egy kérés, hogy az alapítók az alap - hozzon létre egy támogatási programot a szegények részére, azoknak akik nem vállalkozók és nem gazdálkodók. Egyszerűsítsék az eljárást és hagyjuk legalább 10% segítség menjen a szegény embereknek. Erről írnak a vallások a világban.

A sokgyermekes családoktól a következő dokumentumokat kérjük: bizonyítvány a család összetételéről; kérelem; tipikus üzleti - terv (átírható az irodában); ajánlás a falu polgármesterétől és a tiszteletestől. Mindezt be lehet szerezni a faluban ingyen. Szükség van a bizalomra és a szeretetre az emberekkel. Hiszen Edmund Egan harcolt a szegények jogaiért és szenvedett érte. A történelem ismétli önmagát.

A hirdetésben sok az innováció szó, a beruházások és mások. Az innovációt lehet valaki látott, de egyikünk sem tette. Ez a tudomány szintje. Sokkal könnyebb írni " létrehozott munkahelyek száma" és az "átlagbér". Ez mindenkinek érthető.

Én már töbször írtam ( "asztal három lábon") és hogy nem fogunk adni a traktort, mivel ebből az összegből lehet venni egy pár fóliaházat. Sokkal jobb néhány fóliaházat adni pénzvisszafizetéssel, mint egy traktort ajándékba. Egy szegény orszában egy ilyen ajándék irigységet okozhat és ellenségeskedést az emberek között. Véleményem szerint, a támogatást mindenkinek egyenlően kell mennie, vagy az összes ajándék, vagy az összes visszatéritendő alapon. De a legjobb az egészben a visszaváltható alapján.

Üdvözlettel, Alexander Omelchenko.

Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés