Terra Dei Alapítvány

Tényleges szakmai munka

 • Több ezer helyszíni szaktanácsadás a termelőknél
 • Több száz előadás a falvakban
 • Több száz cikk a legnagyobb példányszámú magyarnyelvű megyei lapokban
 • Több korszerű termesztési technológia meghonosítása és elterjesztése
 • Több tucat fajta-, és technológiai bemutató
 • 2 nagyszabású konferencia, több száz resztvevővel

A termelők segítése

 • Ingyenes szaktanácsadás
 • Szakmai tanulmányutak szervezése
 • A nagycsaládosokat segítő humanitárius program lebonyolítása

Mit szeretnénk?

 • Szakmai tevékenységünk kiszélesítését környezetvédelmi és energiatakarékossági vonalon (biológiai növényvédelem, alternatív energiaforrások, stb.)
 • Kapcsolatok felvételét és együttműködést még több magyarországi szakmai szervezettel és intézménnyel
 • EU-s pályázatokhoz további magyarországi partnerek keresését.

Egy valódi civil szervezet

 • Alapítója a Kárpátaljai Református Egyház
 • Politikai pártoktól független
 • Állami szervektől független
 • Fő szponzoraink a Holland és Kanadai Református Egyház, valamint jótékonysági szervezetek

A „Terra Dei” alapítvány tevékenységéről

Az 1990-es évek elején a függetlenné vált Ukrajna mezőgazdaságában mélyreható reformok indultak el. 1992-ben lehetővé vált u. n. farmergazdaságok alakítása viszonylag, korlátozott 2 – 5 hektár földterületen ,majd a már alig vegetáló kolhozrendszer szétverésével, a kolhozisták zöme hozzájutott a földvagyon részből ráeső 1-3 ha-nyi földjéhez, amelyen akár gazdálkodhatott is, ha volt hozzá kellő tőkéje, tudása, vállalkozó kedve, termelőeszköze.

A legnagyobb hiánynak a korszerű tudás mutatkozott. Ugyanis a kb. 50 éves nagyüzemi módszerekkel dolgozó kolhozok tapasztalata nehezen volt adaptálható a kialakuló törpebirtok rendszerre, ráadásul a vagyonrészként megkapott nagyteljesítményű traktorok, művelőeszközök is alkalmatlanok voltak a kis parcellák művelésére. Nyilvánvalóvá vált, hogy a gabonatermesztés, ipari növények termesztése helyett jövedelmezőbb intenzív zöldség és gyümölcstermesztésbe fogni.

Erre a kihívásra felelve 2002-ben néhány jó szándékú mezőgazdasági szakember, Erdélyi és Holland példán felbuzdulva, a Kárpátaljai Református Egyház közreműködésével hozta létre „Terra Dei” mezőgazdasági szaktanácsadó és szolgáltató irodát. Célunk a háztájiban és a törpebirtokokon gazdálkodók korszerű termesztés-, marketing-, jogi ismeretekkel való ellátása. A tevékenységünk a vezető vetőmagtermelő cégek fajtabemutatóin, falvakban szervezett alőadássorozatokon, valamint a helyszíni szaktanácsadás keretein belül realizálódik. A velünk kapcsolatban lévő termelők részére szakmai tapasztalatcserére módot adó utakat szervezünk. Leginkább, már a nyelvismeret folytán is, a magyarországi intenzív termesztési módszerek érdeklik a gazdákat, de szerveztünk tanulmányutat Lengyelországba és Csehországba is. Jó kapcsolatot ápolunk a Debreceni egyetem agrártudományi karával.

A Kárpátaljai birtokviszonyok a helybéli magyar lakosság csekély mobilitása egyként azt eredményezi, hogy intenzív zöldség- és gyümölcskultúrák termesztésében gondolkodjunk, mert kellő jövedelmezőséghez a nagy kézimunka-igény is társul, megélhetéshez juttatva számos családot. Az elmúlt években nagy termelési volumenű termesztési körzetek jöttek létre a Nagyszőlősi ( hajtatás, konzervuborka, szamóca), a Beregszászi (hajtatás, csonthéjasok), az Ungvári, (újburgonya, fűszerpaprika, hajtatás), a Munkácsi járásokban (hajtatás). Közös jellemzőjük, hogy sok termelő viszonylag kis hajtatási felülettel rendelkezik, összességében mégis meghatározó Nyugat-Ukrajna primőr zöldség-gyümölcs eladása szempontjából. Az itt realizálódó bevétel elősegíti a helybéli lakosság megélhetését, elmondható, hogy éppen a falun lakó kárpátaljai magyar lakosságra jellemző legkevésbé az elvándorlás és asszimiláció.

Működésünket (mivel nonprofit szervezet) pályázati pénzekből fedezzük – sajnos a források szűkössége ránk is kihat. 2007-től a „Terra Dei” tagja az Ukrajnai mezőgazdasági szaktanácsadók szervezetének, ennek ellenére, sajnos, az Ukrán állam semmivel nem járul hozzá a tevékenységünkhöz.

A termelőknek nyújtott szaktanácsadás mellett mi koordináljuk a „Zöldház- program”- ot amelynek keretében rászoruló sokgyermekes családok részére a telkükön egy nagyméretű, árutermesztésre alkalmas fóliasátor kerül telepítésre, melynek értékét kamatmentesen 3 év alatt, 3 egyenlő részletben kell törleszteni. Idáig 40 darab fóliaház került kihelyezésre, s az évente vissza befolyó pénzt új fóliasátrak kihelyezésére fordítjuk.

Elérhetőségünk: Ukrajna, Kárpátalja, B.Hmelnickij 30

terradei@bereg.net.ua

Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés