Jelentős kiskultúra - a seprűcirok

Kárpátalján talán csak két olyan település van, ahol nagy tömegben állítanak elő cirokseprűt – Nagydobrony és Csongor.

Nagydobronyban úgy tartják, hogy a falukép 60-as évek beli megváltozása – a tizszer tizes kockaházak tömeges építése éppen hogy a felfutú seprűcirok termesztésének köszönhető.

Évente abban az időben sok millió seprű idult a Szovjetunió legkülönbözőbb tájai felé, tisztes bevételhez juttatva a vállalkozó szellemű lakosságot. Ez a konjuktúra a rendszerváltással sem fulladt ki, hisz a seprű foggó árú, minduntalan új kell. Nem utolsó szempont, hogy ezzel a kisiparral – a cirokseprűkészítéssel el lehet húzni időben a mezőgazdasági évet. A munka ugyanis nem a cirokszakáll betakarításával végződik, hanem magtalanítással, elővállogatással, majd a seprűkötéssel. Mindezen munkálatok viszont elvégezhetőek télen is fedett fűtött helyen ellátva munkával a kötőket, seprűnyélkészítőket stb. – a gazdát pedig, jövedelemmel egy bevételszegény időszakban.

Persze a jó seprűhöz jó alapanyag kell, szép szakállú cirok, kellő arányban megtermelve a béléshez és a borításhoz való szállakat.

Jelen cikkemmel ehhez szeretnék némi támpontot nyújtani, mert sok múlik a termesztéstechnológián és a fajták megvállasztásán.

Megyénk talajtípusai nagyrészt nagyrészt alkalmasak a seprűcirok termesztésére, kivéve a szélsőségesen rossz, szikes futóhomokos területeket.

A talajelőkészítés nem sokban különbözik a kukorica és más tavaszi növény esetén alkalmazott talajműveléstől. Célja a talaj tömörítése, nedvesség megörzése, aprómorzsás szerkezet biztosítása, gyomok írtása. A vetőágy mélysége ne haladja meg a 6-8 cm-t egyik talajtípuson sem.

A tápanyagellátásra nem különösen igényes. Közvetlen szervestrágya a seprűcirok alá nem ajánlatos. A túlzott N pedig a szakál minőségét rontja. Az ajánlott hatóanyagmennyiség 80-100 kg N, 60-70 kg P2O5, 40-60 K2O talajtípustól függően.

A vetés optimális ideje általában április közepe után(ha a talaj felső 4-5 cm-s szelvénye eléri a 12-140C – ot).

A cirok rossz kezdeti fejlődésű növényfaj, ezért a vetés ideje a vetőágy milyensége az egyik legfontosabb feltétel a termesztésben. A cirok rög-, gyomnélküli, aprómorzsás, sima felszínű tömött vetőágyat igényel. Az ajánlott sortávolság 10-12 cm. Az optimális tőszám 140-170 ezer tő/ha. Vetőmagigény 3-5 kg/ha a fajtától függően. A tenyészterület nagysága döntően befolyásolja a szakáltermés mennyiségét, minőségét és az állomány kiegyenlítettségét.

A cirok gyenge kezdeti fejlődése miatt az első 30-35 nap a tenyészidőszak legkritikusabb szakasza. Ha ekkor nem kedvező a talajállapot, hőmérséklet a bojtos mellékgyökérzet nem tud kifejlődni, a növény sinylődik. Ebben az időszakban a növényápolás nagyon fontos tényező. Ha a gyomnövények erőre tudnak kapni és elnyomják a cirkot akkor a bugák a seprűkötésre alkalmatlanok. Megfelelő, jó hatású gyomírtók kaphatók a cirok termesztéséhez. Nem igaz, hogy ami jó a kukoricára – jó a cirokra is. Ha lehet a vetés előtti kezelést ajánlom. (Satecid, Patoran, Aktikon, Hungazi), de ha a csapadékhiány miatt ez nem hatott, akkor vetés utáni készítmények is vannak (Banvel 480, Basagran, DikaminD, Gesaprim). Természetesen kultivátorral is segíthetjük a gyommentességet 15-20 cm-s magasságú növényállománynál.

A cirok nem igényel különösebb védekezést a betegségek ellen. A szakál minőségét rontó vörösödést, a szedési idő jó megválasztásával – a cirokmag a viaszérés elején van – csökkenthetjük.

A betakaritás a ciroktermesztés legnehezebb munkafázisa. A jó minőség érdekében kézzel szedik a cirokszakált, magtalanítják, pár napig kiterítve száradni hadják, majd kötegekre fedett helyre hordják. A magtermés után száritva kiválló takarmányadalék.

Ahhoz, hogy jó minőségű, nagy mennyiségű szakálltermésünk legyen az emlitett technológia betartása mellett alapvető a fajta megválasztása. Az a tapasztalat hogy szükség van rövidebb és hosszabb cirokszállra a seprű, bélés illetve takaró anyagához. A kézi betakarítás miatt az érésidő fontos tényező – sok helyen a cirkot másodvetésként termesztik.

Korábbi érésű fajták az utóbbi évek esős őszi időjárása miatt is keresettebbek. A boritás munkáinak könyitésére a hosszabb bugájú fajták kedveltebbek. Sajnos sokan úgy termesztenek seprűcirkot, hogy nem tudják milyen fajtákból választhatnak. Számukra kézen fekvő a magyarországi köztermesztésben lévő fajták ismertetése.

Szegedi 185

Kézi kedvelt fajta, ami annak köszönhető hogy szélsőséges időjárási viszonyok mellett is kiváló a termésbiztonsága és könnyen fejelhető.

Jumak

A leghosszabb tenyészidejű fajta. A szakáll tulajdonságai nagyon jók azonban aszályos évben a buga besülhet.

Szegedi szlovák

Korai és nagyon jó ipari tulajdonságú fajta. Magvas termésének szakáll aránya igen jó.

Szegedi 1023

Hosszú szakállú a nagyon jó ipari minőségét a többinél sűrűbb állományban adja. Termőképessége a legnagyobb.

Dia

Legkorábban érik. Igen finom, selymes szakálla van.

Szilárd

Az első olyan fajta, amelynél stressz hatására a szakáll nem vörösödik, hanem sárga marad.

Az elképzelések szerint a „Terra Dei” 2007 évben a fentebb ismertetett fajtákkal mezei bemutatót tervez Nagydobrony környékén és megszervezi az emlitett fajták vetőmagjainak forgalmazását.

Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés