Az ukrán újságírók a lengyel kollégák tapasztalatával ismerkedtek

Szeptember 21-e és 30-a között  az ukrán újságírók egy része Lengyelországba  látogatott az „Átlátható  Ukrajna” program keretein belül, melynek  célja  a hatalom, a közösség és a tömegtájékoztatási eszközök  együttműködése  tapasztalatának tanulmányozása. Ukrajna  majd minden  régiójának  újságírói,  a kommunális  és a magántulajdonban lévő  lapok, a televízió újságírói  és tudósítói képviseltették magukat.

Mi volt a rendezvény  célja?

A találkozó   célja a hatalom  munkájának és tevékenységének javítása az átlátható önkormányzati tevékenység mechanizmusainak  bevezetése  révén. Ahhoz, hogy ezt a tapasztalatot  át tudják  adni, azzal előbb  Lengyelországban  kellett megismerkedni. Szeptember  21-én az  újságírók Kijevből  vonattal indultak Varsóba,  majd Varsóból Szcsecinbe, ahol már  várták  őket a demokrácia  fejlesztésével  foglalkozó alapítvány  előadói  és szakértői, akik  már  sokat tettek a polgári  társadalom kialakítása  érdekében  Lengyelországban.  Úgy  döntöttek, ezt a tudást és tapasztalatot  átadják  Ukrajnának. Megírták a pályázatot és  pénzt kaptak e  célra  Lengyelország  Külügyminisztériumától.

Bővebben...

 

A „Mező napja” AMAKO

Lvivi terület, Buszk nagyközség

A „Terra Dei” Jótékonysági Alapítványnak köszönhetően az AMAKO Cég meghívására az ungvári és a nagyszőlősi járási mezőgazdasági nagyüzemek szakemberei és a helyi gazdák 2011. szeptember 29-én részt vehettek a Lvivi területi Buszk nagyközségben a „Lendkom JA” Kft mezőin tartott bemutató foglalkozáson „Az agráripari Galícia fejlődése a gabona termesztése, tárolása és előkészítése magas hatékonyságú technológiája alapján” témára. A „Mező napja” a banduratrió érdekes előadásával kezdődött. A műsoros előadás és a vendégek regisztrálása  után a rendezvényt ünnepélyesen megnyitották a lvivi helyi hatalom képviselői, a szervezők, akik kenyérrel és sóval fogadták a vendégeket. Ünnepi beszédet mondott Sumisin V.V., a „Lendkom JA” Társaság vezérigazgatója, Szkocik V.J., a „Lendkom International” ügyvezető igazgatója, akik beszámoltak a társaság megalapításáról, más cégekkel és társaságokkal kialakított együttműködésükről, eredményeikről, szóltak terveikről, elképzeléseikről. A társaság szakemberei ismertették és bemutatták a hibridkukoricákat, termesztésük feltételeit és technológiai sajátosságait, kimerítő válaszokat adtak a feltett kérdésekre.

A kísérleti mezőn bemutatták a Pioneer, a Monsanto DEKALB R, Limagrein Társaságok hibridkukoricáit. A program további részében az AMAKO Társaság szakemberei a világszerte ismert társaságok gépeit prezentálták. A gépek zömmel talajművelésre, a műtrágyák kiszórására, a vetőmag talajba művelésére, a növényvédelemre, a gabona betakarítására, a takarmány készletezésére szolgáló mechanizmusok voltak. A megnevezett mezőgazdasági gépeket a legújabb típusú traktorokra szerelve munka közben is láthattuk. Ez, természetesen kiváltotta az egybegyűltek érdeklődését, akik sok kérdést tettek fel, mindent lefényképeztek. A szervezők lehetővé tették, hogy a vendégek megtekintsék az újonnan épült gabonaelevátort, ahol a szakemberek ismertették és bemutatták a gabona szárításának, a tárolásának és feldolgozásának folyamatát. A „Mező napja” minden tekintetben érdekes és hasznos volt, a szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy a gazdák megismerkedhessenek az új hibridkukoricák termesztésének technológiájával, a gépezetek alkalmazásával, amiért hálás köszönetet mondtunk nekik.

Szerhij MIKULIN agronómus

 

Találkozás a kárpátaljai gazdákkal

Kárpátalján járt Jakab István, a magyar országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke. Aki itteni látogatása során megbeszélést folytatott a KMKSZ vezetőivel, találkozott a helyi gazdatársadalom képviselőivel. A beregszászi magyar főiskolán megtartott fórumon a Kárptáaljai Családi Gazdaságok. Múlt, jelen, jövő című előadás meghallgatása során termékeny eszmecsere bontakozott ki a budapesti vendég és a helyi őstermelők között. Jakab István beszélt az egész KÁprát-medencére kiterjedő vidékfejlesztési koncepcióról, vázolta azoplkat az elképzeléseket, hogy ebbe miként tudnának bekapcsolódni a kárpátaljai gazdák. Hangsúlyozta, a koncepció most van kidolgozás alatt, jó volna, ha ahhoz mind többen hozzászólnának, mind többen megtennék észrevételeiket határon innen és túl.

Hidi László és Gál István, a Terra Dei szaktanácsadói – akik nemrég Budapesten a kárpátaljaiakat képviselték az egész Kárpát-medencét felőlelő vidékfejlesztési koncepció kidolgozására létrejött testület ülésén – a beregszászi tanácskozáson felvetették: jó volna, ha az örökös forgótőkehiánnyal küszködő kárpátaljai családi gazdaságok valamilyen módon igénybe vehetnék a Széchenyi-kártyát, így jutva kedvezményes hitelhez. Mindazonáltala káprátaljai gazdatársadalomnak a túlélés és a talpn maradás érdekében mozgósítania kell belső tartalékait, naprakész tudással kelll rendelkeznie, és mihamarabb hozzá kell látnia termés értékesítését és feldolgozását felvállaló termelői értékesítő szövetkezetek létrehozásához.

 

-ardai-

 

Átlátszó Ukrajna

„Nincs annál tévesebb gondolat, mint ha úgy véljük, hogy a veszteségekkel lehet szabályozni az árakat és megakadályozni a megvesztegetéseket.”

V. Korolenko


Amikor átlépjük a határt és belépünk az Európai Unió országaiba, azonnal a biztonság és a nyugodtság érzése tölt el bennünket. Tehát a tudatallatink tisztában van vele, hogy abban az országban gondoskodnak az állampolgárokról és senki nem vár tőlünk kenőpénzt. Az állam oldaláról nincs agresszió az állampolgárok felé, nem él az orosz mondás miszerint: „ Ha Ön még nem volt leültetve, ez nem az Ön érdeme, hanem a mi hiányosságunk”. Azaz, léteznek játékszabályok, amelyeket az állam és az állampolgárok is betartanak.

Ezek az országok nem azonnal váltak olyanokká amilyenek, ez egy nehéz, fájdalmas és hosszú folyamat eredménye. Hogyan is kezdődött az ilyenfajta élet, magyarázat lehet erre az „Átlátszó Lengyelország” elnevezésű projekt, amely szeretné elindítani az „Átlátszó Ukrajna” projektet.

Mi is ez az „Átlátszó Lengyelország”, amelyik segíteni szeretne Ukrajnának?

Bővebben...

 

Határokon átnyúló együttműködés

2011. Március 23-24 Kárpátaljára látogatott a Lengyelországi „Heifer” alapítvány küldöttsége. A látogatás célja a „Zöld ház” (www.terradei.org.ua) program megismerése és a jó szomszédsági viszony ápolása volt.


A lengyel „ Heifer” alapítvány Ukrajnában is jelen van és nagyrészt a lengyel Kárpátokban tevékenykedik, így tapasztalataik számunkra szükségesek. Sajnos a tanácsadói központunk a Kárpátalja sík területein tevékenykedik, és gyakorlatilag a hegyvidéken nem is dolgozik. Nagyon sok hegyvidéki lakos fordul hozzánk.

Bővebben...

 

Ki olvas minket

Oldalainkat 7 vendég böngészi
Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés