AZ INGATLANADÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL

A 2014. december 28-i 71-VIII. számú törvény „Módosítások eszközléséről Ukrajna Adóügyi törvénykönyvében és az adóreformmal kapcsolatos egyes más ukrajnai törvényekben” változtatásokat eszközöl az ingatlanadó megállapításának rendjében. A szóban forgó ingatlanadó a földadótól elkülönítve kerül megállapításra.

Az említett adónem fizetői a természetes és jogi személyek, ezen belül azok a devizakülföldiek, akik lakóingatlannal vagy lakóépületnek nem minősülő ingatlannal rendelkeznek, illetve annak tulajdonosai.

A fentebb említett törvény normája jóváhagyja az adózás alá nem eső objektumok (lakóingatlanok és nem lakóépületek) jegyzékét. Nevezetesen:

Bővebben...

 

Együttműködés a lengyel partnerekkel

Munkánk során igyekszünk tanulmányozni a szomszédaink tapasztalatait. Aztán megnézzük, mit tudunk hasznosítani ezekből a tapasztalatokból a mi viszonyaink mellet. Szomszédaink közül Magyarországnak, Romániának, Szlovákiának és Lengyelországnak sikerült a legjobban megszervezni a mezőgazdaság munkáját. Igaz, a lengyelek maguk is úgy vélekednek, hogy náluk sikerült legjobban az adminisztratív reform. Jelenleg náluk, a legkisebb falusi önkormányzatnak nem kevesebb, mint 5000 lakossal kell rendelkeznie. Sok az adó, mint például a jövedelemadó. Falun arra is lehetőség van, hogy ezt az adót csökkentsék, vagy teljesen elengedjék. Olyan új vállalatok, melyek nagy jelentőséggel bírnak a falu életében, 5 évre felmentést kapnak az adófizetés alól.

Minket azonban leginkább a falusi termelők problémái érdekelnek. 2013-ban már együttműködtünk a lengyelekkel egy közös pályázat során, amelynek almatermesztés volt a célja. A témával kapcsolatban néhány foglalkozást megtartottunk Ukrajnában, azt követően elutaztunk Lengyelországba. Ez a pályázat sokban segített nekünk. Az elmult év során létrehoztunk néhány mini-kertet, és idén már várjuk az első termést. A termést a Lengyelországban kapott almafáktól reméljük. Szintén várjuk az almatermést azoktól a fáktól, melyeket Meles Vaszilij úr (a Sztorozsnicán található Konik farmergazdaság vezetője) ajándékozott nekünk. Ezt a pályázatot a RITA finanszírozta. Az idén újra beadtuk a pályázatot és az alapítvány beleegyezett, hogy segitséget nyujt, persze nem olyan keretek között, mint reméltük. Ez természetesen érthető, hiszen krízis van és az alapítványok is csökkentették a támogatások összegét.

Bővebben...

 

PARTNEREINK TAPASZTALATA

A Terra Dei alapítvány már évek óta együttműködik a Heifer alapítvánnyal. Közös projektet dolgoztunk ki a kecsketenyésztés tekintetében a kárpátaljai Nelipino községben. A település gazdái számára magyarországi kecskéket biztosítottunk azzal a céllal, hogy tejtermelő szövetkezeteket hozzanak létre. A Terra Dei által kivitelezett projektet a Heifer alapítvány finanszírozta.

Alapítványunk annak idején fóliasátrakat biztosított a polgároknak, hogy korai zöldség termesztésével foglalkozhasssanak. A Heifer és a Danon cégek közösen láttak hozzá a szamócatermesztésre irányuló projekt megvalósításához.

A Heifer Ukraine nemzetközi jótékonysági alapítvány vállalta a projekt megvalósítását, az anyagi hátteret az „Ökoszisztem Danon", valamint a „Ddantreid", a „Danon Ukraina" és a „Heifer International" (USA) biztosítja.

Az idei esztendőre közel 260 tonnás szamócatermésre számítanak, ami feldolgozásra és felhasználásra kerül a „Danon Ukraina" cégben. Ez a mennyiség gyakorlatilag 100 %-ban kielégíti a társaság igényeit. A projekt keretében a közelmúlttól együttműködnek azokkal a farmerekkel, akik szamócatermesztésre szakosodtak. Idén a Ternopili és a Lvivi területről négy farmert vontak be. Összesen 7 hektáron termesztenek szamócát. A társfinanszírozás feltételei alapján gazdálkodnak. Ez azt jelenti, hogy a farmerek képesek részben finanszírozni a szamócatermesztéssel kapcsolatos kiadásaikat.

Bővebben...

 

A harmadik láb

Különböző teória létezik arra, hogyan segíthetünk a falun élőknek. Ezt a kérdést minden ország maga dönti el és még Európában is eltérnek e téren a vélemények. Az egész Únió dotációkon él, viszont Svájc nem ad támogatást a termelőinek. Más a helyzet Lengyelországban és megint más Magyarországon.

Az első dotációkat az USA-ban folyósították a helyi indián lakosok részére, mivel azok nem nagyon akartak dolgozni. Sajnos az eredmények nem voltak tul jók.

2003 óta konzultációs központunk különböző módszerekkel próbál segíteni a falun élőkön, de nekünk nincs módunkban dotációkkal támogatni, mint az államnak. A legfőbb célunk, hogy megtanitsuk az embereknek hogyan tudnak jövedelemhez jutni a föld által, nem pedig az, hogy fóliaházat, illetve tehenet adjunk nekik. A fóliaházakat azért adjuk a sokgyerekes családoknak, hogy a gyakorlatban is megmutassuk, a tudás jövedelmet hoz. A fóliaházakhoz térítéses alapon juthatnak hozzá. 2007-ben, a hollandok segitségével 40 ilyen melegház felállítása volt betervezve, mára viszont már 88 van belőlük a megyében. Ha a családok idővel nem térítették volna vissza a befektetett összeget, akkor csak az a 40 fóliaház állna, és többen nem részesültek volna ilyen támogatásban. Valakik jól jártak volna, a többiek pedig hoppon maradnak. Lengyelországban ez a model nem alkalmazható, mert például, ha a lengyel földműves vásárol egy traktort, akkor annak az 50% kompenzálják (igaz ÁFA nélkül). Szegény országban viszont mindez másképpen működik, mások a szabályok.

Bővebben...

 

A GYERMEK SZÜLETÉSEKOR JÁRÓ TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE ÉS ÖSSZEGE

A gyermek születésekor járó támogatás az állam részéről tanúsított szociális gondoskodás, a gyermekeket vállaló családok anyagi megsegítése. A gyermeknevelési támogatás megállapításával és kifizetésével a munkaügyi és szociális védelmi szervek foglakoznak. A szülők, a gyámok a lakóhely szerint illetékes szervekhez kell, forduljanak a gyermeknevelési támogatás igénylésének kérdésében.

A támogatás igénylése, majd pedig a gyermek születésének pillanatától számított 12 hónapon át történő folyósítása céljából a munkaügyi és szociálisvédelmi szerveknek a személy azonosságát igazoló okmánnyal együtt be kell nyújtani a megfelelő kérvényt és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. Két és több gyermek születése esetén a kérvényhez minden gyermek születési anyakönyvi kivonatát külön kell csatolni.

Figyelembe véve Ukrajna „A 2014. évi állami költségvetéséről” szóló törvényének követelményeit, a támogatás összegét a hat éven aluli gyermekek számára megállapított létminimum összegéből kiindulva állapítják meg. Az említett törvény értelmében a hat éven aluli gyermekek számára megállapított létminimum:

Bővebben...

 

Ki olvas minket

Oldalainkat 1 vendég böngészi
Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés